Kineski jezik

Jedna od glavnih naših prednosti je posvećenost prevođenju kineskog jezika. U našem timu imamo iskusnog prevodioca koji ima titulu sudskog tumača, kao i dva maternja govornika koji su takođe školovani prevodioci.

Pod kineskim jezikom podrazumevamo mandarinski kineski jezik, zvanični jezik NR Kine koji koristi uprošćene kineske karaktere.

Ogroman privredni rast Kine i činjenica da značajan procenat internet populacija razume isključivo kineski, kompanijama koje žele da se predstave na međunarodnom nivou neophodno je da imaju verziju sajta i na ovom jeziku. Kineski jezik ima 1,329,801,131 govornika u svetu. Ovo znači da 20.71% svetske populacije govori kineski jezik čineći ga najrasprostranjenijim svetskim jezikom. Sa rapidnim rastom kineske ekonomije i ubrzanim porastom kupovne moći, sve je veća potreba za komunikacjim sa ovim najvećim svetskim tržištem.