Nemački jezik

Prevodilačka agencija BEPS Translations ima bogato iskustvo u prevođenju tekstova sa nemačkog jezika i na nemački jezik. Nemački jezik je već nekoliko godina jedan od najtraženijih jezika za prevođenje, i shodno tome BEPS je u svom timu okupio najbolje i najiskusnije prevodioce za nemački jezik.

Naši prevodioci za nemački jezik su visoko kvalifikovani i poseduju dugogodišnje iskustvo u pismenim prevodima svih vrsta, kao i u konsekutivnom i simultanom prevođenju. Naši prevodioci su uglavnom nosioci master i doktorskih diploma, a sarađujemo i sa stručnim maternjim govornicima u Nemačkoj i Austriji. Među prevodiocima ima i sudskih tumača za nemački jezik koji u roku od jednog dana mogu da prevedu sva vaša bitna dokumenta sa ili na nemački sa pečatom sudskog prevodioca u dva primerka.

Agencija BEPS Translations je sa uspehom učestvovala u prevođenju knjiga sa srpskog na nemački jezik. Naročito smo ponosni na naše uspehe u titlovanju filmova, dokumentarnih i dugometražnih, sa srpskog na nemački jezik i obrnuto.

Naše iskustvo i stručnost naših prevodilaca za nemački jezik pozicioniraju BEPS Translations među najuspešnije agencije koje se bave prevođenjem sa nemačkog na srpski kao i na druge svetske jezike.